Prawo

Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Uchanie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Uchanie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji z

Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 listopada 2015roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XX/113/2012 Rady Gminy Uchanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Uchanie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY UCHANIE

Uchwała Nr XXII/139/2013 Rady Gminy Uchanie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

Uchwała Nr XXII/142/2013 Rady Gminy Uchanie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXI/198/2014 Rady Gminy Uchanie z dnia 21 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty