Polski Ład

Zakończenie zadania

W dniu 06 maja 2024 r. zakończyły się prace związane z inwestycją :Remont dróg gminnych na terenie Gminy Uchanie. Przedsięwzięcie realizowane przez  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych  w Hrubieszowie. Całkowita wartość inwestycji  1 145 958,47  zł (jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem  złotych ,czterdzieści siedem groszy). Dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  95% – 1 088 660,55 zł, środki własne Gmina Uchanie – 5% – 57 297,92


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji

W związku z zawartą umową na realizacje inwestycji: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Uchanie dnia 11 marca 2024 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych  w Hrubieszowie rozpoczęło prace remontowe na poszczególnych odcinkach dróg gminnych. Wartość inwestycji to 1.145.958,47 zł  środki finansowe pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w dniu 

 

 


 

 

 

 

 

 

Przyznanie dofinansowania

GMINA UCHANIE w związku z udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w dniu 16.02.2024 r. Promesy Inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w dniu 19.02.2024 r. zawarła  umowę na realizację Inwestycji: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Uchanie z PRZEDSIĘBIORSTWEM  ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH SP.Z.O.O. ul. Grabowiecka 20 b, 22-500 Hrubieszów.

-wynagrodzenie zgodnie z Umową 1.145.958,47 złotych (słownie: jeden milion

sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem

groszy). Przewidywany  terminy realizacji  inwestycji  31.07.2024 r.