Inwestycje w Oświacie

Budowa sali gimnastycznej w Uchaniach- kolejne dofinansowanie

 

 

 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki – Inwestycje w oświacie wsparcie trwających inwestycji

Podpisaliśmy umowę na kolejne dofinansowanie trwającej inwestycji „Budowa sali gimnastycznej w Uchaniach” otrzymane od Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu – Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty. W ramach inwestycji powstanie budynek sali o wymiarach 24,95 m x 22,60 m z dostępem dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w kotłownie gazową zawierający na parterze salę gimnastyczną o wymiarach 24,10 m x 12,05 m z boiskami do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Na parterze zlokalizowane zostaną również przebieralnie dla dziewcząt i chłopców wraz z sanitariatami a także pokój trenera oraz magazyn sprzętu. Na piętrze znajdą się sala ćwiczeń, sala wielofunkcyjna do ćwiczeń zbiorczych typu: gimnastyka korekcyjna, nauka tańca, fitness a także toalety damskie i męskie. Otrzymane pieniądze pomogą w realizacji inwestycji a wybudowana sala ułatwi prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego i przyczyni się do rozwijania sportowych talentów dzieci i młodzieży.

 

Wartość dofinansowania: 500 000 zł

Wartość zadania : 4 366 500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala gimnastyczna w Uchaniach – gotowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończono prace związane z budową Sali gimnastycznej w m. Uchanie. Budowa sali sportowej z zapleczem higieniczno sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu  rozpoczęła się w lutym 2022 r.

W ramach inwestycji powstał budynek sali o wymiarach 24,95 m x 22,60 m z dostępem dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w kotłownie gazową zawierający na parterze salę gimnastyczną o wymiarach 24,10 m x 12,05 m z boiskami do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Na parterze zlokalizowane zostały również przebieralnie dla dziewcząt i chłopców wraz z sanitariatami a także pokój trenera oraz magazyn sprzętu. Na piętrze znajdują się sala ćwiczeń, w której utworzono siłownię, sala wielofunkcyjna do ćwiczeń zbiorczych typu: gimnastyka korekcyjna, nauka tańca, fitness a także toalety damskie i męskie

Wybudowany obiekt zwiększył dostępność do wysokostandardowej infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego. Realizacja zadania dała możliwość zapewnia całorocznej aktywności fizycznej uczniów bez względu na warunki atmosferyczne. Obiekt może być również wykorzystywany do promowania w środowisku lokalnym idei zdrowego i aktywnego stylu życia oraz integracji społeczeństwa.

Wartość inwestycji to 4 366 500 zł.

Otrzymane dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska- edycja 2021 –  2 671 300 zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki  Departament Programów Naukowych i Inwestycji – 500 000 zł