Jesteś tutaj:

Bezpłatna mammografia

Czytaj więcej o: Bezpłatna mammografia

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Uchanie – 27 sierpnia 2021r. przy Urzędzie Gminy

Numer do rejestracji: 58 666 24 44

www.mammo.pl

Mammografia

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Czytaj więcej o: Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Gminny Zakład Komunalny w Uchaniach informuje, że na mocy decyzji LU.RZT.70.206.2021.MW z dnia 1 lipca 2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wchodzą w życie nowe ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie 28 lipiec 2021r. – 27 lipiec 2024r.

1. Cena i stawka opłat za dostarczanie wody:

– Cena za 1m3 dostarczanej wody – 4,49zł (brutto)

– Stawka opłaty abonamentowej – 7,45zł (brutto)

2. Cena i stawka opłat za odebrane ścieki:

– Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,49zł (brutto)

– Stawka opłaty abonamentowej – 9,40zł (brutto)

Ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.

https://uguchanie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292&p1=szczegoly&p2=1661706

 

 

Do góry