Zastępca Wójta

Monika Szumiło

Tel. 84 657 72 66 wew. 20

fax 84 657 71 22

e-mail: sekretariat@uchanie.pl