Kontakt

Urząd Gminy Uchanie

Adres: ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie
tel.: (84) 657 72 66;
fax: (84) 657 71 22;
nr rachunku: 59 8202 1016 2002 1600 0374 0001
NIP: 919 13 17 964
e-mail: sekretariat@uchanie.eurzad.eu