Kontakt

Urząd Gminy Uchanie

Adres: ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie
tel.: (84) 657 72 66;
fax: (84) 657 71 22;
nr rachunku: 59 8202 1016 2002 1600 0374 0001
NIP: 919 13 17 964
e-mail: sekretariat@uchanie.eurzad.eu

Kontakty

DziałImię i nazwiskoNr telefonue-mail
Wójt GminyLeszek Czerwonka tel.: (84) 657 72 66 w. 22sekretariat@uchanie.eurzad.eu
Sekretarz GminySzymon Patkowski tel.: (84) 657 72 66 w. 21sekretarz@uchanie.pl
Skarbnik GminyStefania Kulik tel.: (84) 657 72 66 w. 28s.kulik@uchanie.eurzad.eu
Kierownik referatu podatków i opłatJolanta Szczasiuk tel.: (84) 657 72 66 w. 36j.szczasiuk@uchanie.eurzad.eu
Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoAnna Swatowska-Chmielowiec tel.: (84) 657 72 66 w. 40a.swatowska-chmielowiec@uchanie.eurzad.eu
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnymZofia Turektel.: (84) 657 72 80z.turek@uchanie.eurzad.eu
Podinspektor d/s infrastruktury technicznejKarol Panasiewicztel.: (84) 657 72 80k.panasiewicz@uchanie.eurzad.eu
Inspektor d/s rolnictwa leśnictwa i działalności gospodarczejRyszard Król tel.: (84) 657 72 66 w. 39r.krol@uchanie.eurzad.eu
Podinspektor ds. ochrony środowiska utrzymania porządku i czystości w gminieElżbieta Szewczuk tel.: (84) 657 72 66 w. 32e.szewczuk@uchanie.eurzad.eu
Inspektor d/s obsługi samorządu terytorialnego oświaty kultury i sportuBożena Kuśmierczuk tel.: (84) 657 72 66 w. 34b.kusmierczuk@uchanie.eurzad.eu
Podinspektor d/s ogólno organizacyjnych i kadrMagdalena Trestka tel.: (84) 657 72 66 w. 32m.trestka@uchanie.eurzad.eu
Podinspektor ds. informatycznych i promocji gminyKarol Kaziuk tel.: (84) 657 72 66 w. 37k.kaziuk@uchanie.eurzad.eu
Podinspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowegoPiotr Blicharz tel.: (84) 657 72 66 w. 33gczk@uchanie.eurzad.eu
Opis tabeli