Kontakt

Urząd Gminy Uchanie

Adres: ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie
tel.: (84) 657 72 66;
fax: (84) 657 71 22;
nr rachunku: 59 8202 1016 2002 1600 0374 0001 (podstawowy)
nr rachunku: 71 8202 0006 1600 0374 2000 0240 (odpady komunalne)
NIP: 919 13 17 964

e-mail: sekretariat@uchanie.pl

skrytka epuap: /Uchanie/SkrytkaESP

Kontakty

DziałImię i nazwiskoNr telefonue-mail
Wójt GminyLeszek Czerwonka tel.: (84) 657 72 66 w. 20sekretariat@uchanie.pl
Zastępca WójtaMonika Szumiło tel.: (84) 657 72 66 w. 20sekretariat@uchanie.pl
Sekretarz GminySzymon Patkowski tel.: (84) 657 72 66 w. 21sekretarz@uchanie.pl
Skarbnik GminyAneta Gozdek-Pitus tel.: (84) 657 72 66 w. 28finanse@uchanie.pl
Kierownik referatu podatków i opłatJolanta Szczasiuk tel.: (84) 657 72 66 w. 36podatki@uchanie.pl
Inspektor ds. Księgowości Budżetowej OświatyEwa Steciuk tel.: (84) 657 72 66 w. 35szkoly@uchanie.pl
Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoAnna Swatowska-Chmielowiec tel.: (84) 657 72 66 w. 40usc@uchanie.pl
Kierownik referatu infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, rolnictwa i zamówień publicznychMagdalena Karpiuktel.: (84) 657 72 66 w. 30inwestycje@uchanie.pl
Podinspektor ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień PublicznychAnna Zając tel.: (84) 657 72 66 w. 39zp@uchanie.pl
Inspektor d/s rolnictwa leśnictwa i działalności gospodarczejRyszard Król tel.: (84) 657 72 66 w. 39rolnictwo@uchanie.pl
Podinspektor ds. ochrony środowiska utrzymania porządku i czystości w gminieElżbieta Szewczuk tel.: (84) 657 72 66 w. 32srodowisko@uchanie.pl
Inspektor d/s obsługi samorządu terytorialnego oświaty kultury i sportuBożena Kuśmierczuk tel.: (84) 657 72 66 w. 34rada@uchanie.pl
Inspektor d/s ogólno organizacyjnych i kadrMagdalena Trestka-Kątek tel.: (84) 657 72 66 w. 32kadry@uchanie.pl
InformatykMarcin Wilkos tel.: (84) 657 72 66informatyk@uchanie.pl
Podinspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowegoPiotr Blicharz tel.: (84) 657 72 66 w. 33gczk@uchanie.pl
Kontakty