Wójt

Fotografia_Wojt_GminyMARIA DANUTA GUMIENIAK
Tel. 84 657 72 66  wew. 22

fax 84 657 71 22

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek od godz. 730 – 1630

Tel. 84 657 72 66  wew. 22

fax 84 657 71 22