Wójt

LESZEK CZERWONKA
Tel. 84 657 72 66  wew. 22

fax 84 657 71 22

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek od godz. 7.30 – 15.30

Tel. 84 657 72 66  wew. 22

fax 84 657 71 22