Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Koordynatorzy ds. dostępności:

  1. Ewa Anyszkiewicz – koordynator ds. dostępności w zakresie dostępności architektonicznej – tel. 84 6577236
  2. Marcin Wilkos – koordynator ds. dostępności w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – tel. 697 710 232