Aktualności

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – nabór 2022

 

Gmina Uchanie realizuje zadanie pod nazwą:

Remont drogi gminnej nr 111000L od km 0+000 do km 0+610 w miejscowości Jarosławiec

Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne).

Wyremontowany zostanie odcinek  drogi o długości 610 metrów, nr 111000L  łączący  się z drogą wojewódzką  nr 846 w miejscowości Jarosławiec.  Szerokość nawierzchni wynosi 5,5m Wykonane zostanie wyrównanie istniejących ubytków w jezdni masą z betonu asfaltowego, następnie wykonanie nowej warstwy ścieralnej AC 11 S- grubość 4 cm.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 62 216,43 zł.

Całkowita wartość zadania: 185 923,42 zł.

85 lat KGW Staszic

Czytaj więcej o: 85 lat KGW Staszic

W dniu 17.07.2022r przy świetlicy wiejskiej w Staszicu zorganizowany został jubileusz 85-lecia KGW Staszic. W uroczystości uczestniczyli:

ks. Dariusz Bajwoluk – Proboszcz Parafii w pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uchaniach

Leszek Czerwonka – Wójt Gminy Uchanie

Aneta Karpiuk – Starosta Hrubieszowski

Robert Bodziacki – Przewodniczący Rady Gminy Uchanie

Patryk Czerwonka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego

Monika Szumiło – Zastępca Wójta

Paweł Kłosiński – Dyrektor Organizacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie

Anna Wilkos – Kierownik ARiMR w Hrubieszowie

Andrzej Jaroszyński – Prezes Koła Uchanie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Zamość

Sławomir Pawelec – Bank Spółdzielczy w Białopolu o/Uchanie

Radni Rady Gminy Uchanie, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, zaprzyjaźnione KGW, mieszkańcy Staszica

Czytaj więcej „85 lat KGW Staszic”

Do góry