Aktualności

Ogłoszenie Starosty Hrubieszowskiego

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Hrubieszowskiego

Starosta Hrubieszowski informuje, że w terminie od dnia 5 marca 2019 r. do dnia 25 marca 2019 r., w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Dobrzańskiego 1, w pokoju nr 13 nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych 0035 Aurelin, 0036 Putnowice Górne, 0037 Wysokie, 0039 Lemieszów, 0040 Uchanie Kolonia, 0041 Bokinia, 0042 Feliksów Kolonia, 0043 Wola Uchańska, 0044 Uchanie, 0144 Majątek Uchanie, 0045 Rozkoszówka, 0046 Pielaki, 0047 Bialowody, 0471 Białowody Kolonia 1, 0472 Bialowody Kolonia 2, 0048 Dębina Kolonia, 0049 Drohiczany, 0050 Staszic Kolonia, 0051 Gliniska, 0054 Miedniki, 0055 Łuszczów, 0056 Łuszczów Kolonia, 0061 Odletajka Kolonia, 0062 Marysin Kolonia, jednostki ewidencyjnej Uchanie.

Czytaj więcej „Ogłoszenie Starosty Hrubieszowskiego”

Zwrot podatku akcyzowego 2019

Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego 2019

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku,

producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Czytaj więcej „Zwrot podatku akcyzowego 2019”

Medica – bezpłatna mammografia – 15.04.2019

Czytaj więcej o: Medica – bezpłatna mammografia – 15.04.2019

Medica realizuje świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia w programie profilaktyki raka piersi.
Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. W 2019r. Roczniki objęte badaniem to 1950-1969.
Kobietom spoza grupy refundowanej oferujemy badania odpłatnie w kwocie 80 zł. Dysponujemy mammobusem wyposażonym w nowoczesny, ucyfrowiony aparat mammograficzny, wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadamy bieżący certyfikat jakości.
Postój mammobusu zaplanowany jest od godziny 11:00
Miejsce postoju: Urząd Gminy, ul. Partyzantów 1

Czytaj więcej „Medica – bezpłatna mammografia – 15.04.2019”

Do góry