Aktualności

Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Czytaj więcej o: Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

WIORiN w Lublinie:

–  przypomina producentom ziemniaków innych niż sadzeniaki o obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
– przekazuje informacje dotyczące stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół
– przekazuje informacje dotyczące weryfikacji opryskiwaczy.

Szczegółowe komunikaty znajdują się poniżej:

 

Komunikat dotyczący opryskiwaczy

 

Komunikat do producentów ziemniaków

 

Komunikat dla hodowców pszczół

 

 

Uwaga!!!

Poniżej treść komunikatu PPIS w Hrubieszowie odnośnie przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uchanie uległa poprawie i w stanie obecnym woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zaopatruje miejscowość Uchanie tj. ok. 580 osób

Woda w obecnym stanie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli.

UWAGA!!!

Poniżej treść komunikatu PPIS w Hrubieszowie odnośnie przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rozkoszówka uległa poprawie i w stanie obecnym woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zaopatruje miejscowości: powiat hrubieszowski: Rozkoszówka, Pielaki w powiecie hrubieszowskim, gm. Uchanie oraz część miejscowości Majdan w powiecie chełmskim, gm. Wojsławice.

Woda w obecnym stanie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli.

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie zauważono w kilku gminach województwa lubelskiego fałszywe ulotki. Informacje zawarte w tych materiałach są nieprawdziwe i mogą wprowadzać Państwa w błąd. Prosimy wszystkich Państwa  o zachowanie ostrożności i sprawdzania źródeł informacji, zwłaszcza przed podjęciem jakichkolwiek działań na ich podstawie.

Do góry