Aktualności

Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Czytaj więcej o: Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

W związku z realizacją projektów „Dobry zawód dla Ciebie” oraz „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” Fundacja Inicjatyw Menadżerskich zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo do skorzystania z oferty.

Więcej informacji na temat projektów jest w załącznikach oraz na stronie internetowej Fundacji w zakładce projekty http://fim.org.pl/dzialalnosc/projekty-fundacji/

Czytaj więcej „Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo”

Ogłoszenie o konsultacjach

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie :
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o konsultacjach”

Konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017

Czytaj więcej o: Konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

  Czytaj więcej „Konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017”

Do góry