Aktualności

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji zbiorników bezodpływowych (szamb)

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie aktualizacji zbiorników bezodpływowych (szamb)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020r., poz.1439
z późn. zm), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Uchanie o wypełnienie druku oświadczenia o  posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Uchanie w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku  pokój numer 5Referat infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, rolnictwa i zamówień publicznych

.Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków-2

 

 

Mojsławice – zakończono modernizację ujęcia wody

Czytaj więcej o: Mojsławice – zakończono modernizację ujęcia wody

Dobiegły końca prace związane z modernizacją ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mojsławice dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacja typu „Gospodarka Wodno-Ściekowa” . Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę. Zmodernizowana została również cała instalacja elektryczna.

Czytaj więcej „Mojsławice – zakończono modernizację ujęcia wody”

Nabór wniosków dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Czytaj więcej o: Nabór wniosków dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że  ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich. Z pomocy skorzystać mogą mieszkańcy gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Na terenie gminy Uchanie dotyczy to miejscowości Chyżowice.

Czytaj więcej „Nabór wniosków dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR”

Do góry