Sportowa Polska

Rozpoczęcie prac przy budowie sali sportowej w Uchaniach

 

 

 

W dniu 8 lutego 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą na wybudowanie sali sportowej w Uchaniach.

 

Gminę Uchanie reprezentowali: Wójt Gminy – Leszek Czerwonka oraz Skarbnik Gminy – Aneta Gozdek-Pitus.

Wykonawcę firmę Perfekt Sp. z o. o. z Chełma reprezentował Prezes Zarządu – Zbigniew Władysław Piebiak

Długo oczekiwana inwestycja będzie pierwszą pełnowymiarową salą sportową na terenie Gminy Uchanie.

Koszt budowy według umowy z wykonawcą ma wynieść 4 366 500 zł.

Budowa sali jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rządowego Programu „Sportowa Polska 2021” kwotą 2 671 300 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępy budowy Sali gimnastycznej w m. Uchanie

 

Nieprzerwanie trwają prace przy budowie miejsca niezwykle istotnego dla rozwoju mieszkańców Gminy Uchanie i sprzyjającego kreowaniu ich sportowych pasji. Wiele już zmieniło się od momentu rozpoczęcia robót na budowie sali gimnastycznej w Uchaniach. Koszt budowy nowej sali gimnastycznej to kwota 4 366 500 mln. złotych. Część tej inwestycji pokryje dofinansowanie pozyskane przez Gminę Uchanie w wysokości 2 671 300 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska”- edycja 2021.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 r.

Poniżej relacja z postępu prac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala gimnastyczna w Uchaniach – gotowa

 

 

 

 

 

 

 

Zakończono prace związane z budową Sali gimnastycznej w m. Uchanie. Budowa sali sportowej z zapleczem higieniczno sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu rozpoczęła się w lutym 2022 r.

W ramach inwestycji powstał budynek sali o wymiarach 24,95 m x 22,60 m z dostępem dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w kotłownie gazową zawierający na parterze salę gimnastyczną o wymiarach 24,10 m x 12,05 m z boiskami do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Na parterze zlokalizowane zostały również przebieralnie dla dziewcząt i chłopców wraz z sanitariatami a także pokój trenera oraz magazyn sprzętu. Na piętrze znajdują się sala ćwiczeń, w której utworzono siłownię, sala wielofunkcyjna do ćwiczeń zbiorczych typu: gimnastyka korekcyjna, nauka tańca, fitness a także toalety damskie i męskie

Wybudowany obiekt zwiększył dostępność do wysokostandardowej infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego. Realizacja zadania dała możliwość zapewnia całorocznej aktywności fizycznej uczniów bez względu na warunki atmosferyczne. Obiekt może być również wykorzystywany do promowania w środowisku lokalnym idei zdrowego i aktywnego stylu życia oraz integracji społeczeństwa.

Wartość inwestycji to 4 366 500 zł.

Otrzymane dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska- edycja 2021 – 2 671 300 zł

Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Programów Naukowych i Inwestycji – 500 000 zł