O Gminie

Powiększ obraz

Gmina Uchanie położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego przy szlaku handlowym Lublin, Krasnystaw, Hrubieszów, Zosin – Granica Państwa. Obszar gminy umiejscowiony jest w granicach dwóch mezoregionów: Działów Grabowieckich oraz Grzędy Horodelskiej.

Teren gminy wchodzi w skład Wyżyn: podprowincji Wyżyny Wschodnio-małopolskiej i Wyżyny Zachodniowołyńskiej. Gmina Uchanie jest jedną z ośmiu gmin powiatu hrubieszowskiego. Sąsiaduje z takimi gminami jak Hrubieszów i Trzeszczany (pow. hrubieszowski), Grabowiec (pow. zamojski), oraz Wojsławice i Białopole (pow. chełmski. Gmina Uchanie jest gminą typowo rolniczą, w skład której wchodzi 27 wsi. Obszar gminy obejmuje 12075 ha, z czego 1913 to lasy, a 150 ha łąki. Przez gminę przepływają dwie rzeki: Białka i Wełnianka. Lasy i grunty leśne w gminie Uchanie zajmują 15,8% powierzchni. Lasy są rozproszone   i rozdrobnione, w związku z tym nie tworzą większych kompleksów. Są to najczęściej lasy mieszane (dąb, buk, grab, brzoza, sosna). Gminę zamieszkuje 5100 osób. Głównym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo, któremu sprzyjają dobre gleby.Łączna ilość gospodarstw rolnych wynosi 1550, a średnia ich powierzchnia to 7,79 ha. 80% gospodarstw prowadzi produkcję wielokierunkową, 5% stanowią gospodarstwa prowadzące produkcję mleka. Głównym zajęciem mieszkańców jest jednak rolnictwo, któremu sprzyjają dobre gleby. W uprawach dominuje pszenica, buraki cukrowe oraz ziemniaki.
W gminie funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Najprężniej działa OSP Uchanie, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Obecnie na terenie Gminy Uchanie nie ma dużych zakładów przemysłowych.

Na terenie gminy funkcjonują m.in. takie instytucje oraz podmioty gospodarcze jak: Bank Spółdzielczy, dwa ośrodki zdrowia tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz PZOZ w Teratynie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Pryzmat”, Spółka Jawna „Młynarex”, Poczta Polska, Firma Handlowa „ARS”, Stacja Paliw „RADPOL” piekarnia, 2 apteki, lecznica dla zwierząt oraz liczne placówki handlowe.

Wskaźnik bezrobocia w gminie wynosi 8%. Jest to jeden z najniższych wskaźników w powiecie hrubieszowskim. Oczywiście, jest też tzw. ukryty wskaźnik bezrobocia, który stanowi taką samą cyfrę.
W jedenastu miejscowościach funkcjonuje wodociąg wiejski tj. Uchanie, Rozkoszówka, Mojsławice, Kol. Mojsławice, Drohiczany , Staszic, Miedniki, Teratyn, Odletajka, Jarosławiec i Wysokie. w Uchaniach działa biologiczna oczyszczalnia ścieków wybudowana przy wsparciu finansowym Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz kolektor ściekowy o długości 7000 mb.

Gmina posiada automatyczną centralę telefoniczną. Władze gminy wraz z samorządem lokalnym podejmują działania mające na celu służyć rozwojowi gminy i społeczeństwa. Do ważniejszych inwestycji minionych lat należy zaliczyć wybudowanie szkół w Teratynie i Uchaniach, remont dawnego zajazdu a obecnie Wiejskiego Domu Kultury w Jarosławcu, budowę boiska sportowego w Uchaniach, rewitalizację parku w Uchaniach, modernizację dróg gminnych w miejscowościach Aurelin, Jarosławiec, Bokinia, Wysokie-Aurelin, Marysin  oraz w miarę możliwości,  bieżace remonty na drogach gminnych. Większość inwestycji została wykonana dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.