Towarzystwo Przyjaciół Uchań i Okolic

Towarzystwo Przyjaciół Uchań i Okolic powstało w 2003 roku, by promować i rozwijać dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze gminy Uchanie. Celem działalności Towarzystwa jest przede wszystkim wzmacnianie więzi mieszkańców gminy z regionem oraz pielęgnowanie lokalnej tradycji, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, upowszechnianie wiedzy o historii Uchań i okolic i poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu.

Inicjatorem powstania Towarzystwa Przyjaciół Uchań i Okolic był Pan Tadeusz Zarek – ówczesny wójt Gminy Uchanie. Dzięki jego pracy udało się zaangażować w działalność Towarzystwa wiele osób z różnych środowisk, co zaowocowało znacznym dorobkiem. Towarzystwu udało się do tej pory:

  • Zorganizować 3 konferencje naukowe (w 2002, 2004 i 2005 roku) dotyczące historii i kultury gminy Uchanie;
  • Opublikować monografię o gminie Uchanie „Dzieje Uchań 1484 – 2004”. Jest to pierwsza i póki co jedyna publikacja o naszej gminie, która zawiera szereg naukowych opracowań dotyczących historii, kultury, edukacji i społeczności gminnej na przestrzeni kilku wieków od czasu lokacji miasta Uchanie;
  • Przygotować wspólnie z partnerami lokalnymi i regionalnymi liczne wystawy i konkursy dotyczące tradycji i kultury lokalnej;
  • Wziąć udział w wielu przedsięwzięciach i wydarzeniach organizowanych przez i dla mieszkańców naszej gminy (prelekcjach, zbiórkach, festynach, koncertach itp.) mających na celu podniesienie poziomu ich życia, w tym także charytatywnych.

Towarzystwo szczególnie dba o zachowanie pamięci o historii i kulturze naszej gminy. Staramy się to robić poprzez upamiętnianie ważnych wydarzeń z dziejów Uchań, wspieranie badań nad historią naszej gminy oraz zbieranie pamiątek z nią związanych. W 2018 roku w Uchaniach powstała Uchańska Izba Pamięci, której Towarzystwo zostało oficjalnym opiekunem. Izba gromadzi, opisuje i udostępnia przedmioty i eksponaty świadczące o życiu dawnych mieszkańców Uchań i okolic, a współtworzona jest przez współczesnych mieszkańców. Uchańska Izba Pamięci znajduje się przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Uchaniach.

Pielęgnowanie miłości do małej ojczyzny, kształtowanie lokalnej tożsamości i dbałość o dobra wspólne to najważniejsze cele, jakie stawia przed sobą Towarzystwo. Zapraszamy do współpracy wszystkich miłośników i przyjaciół Uchań oraz osoby i instytucje, które chcą pracować na rzecz rozwoju naszej społeczności.

Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Uchań i Okolic

Partyzantów 1

22-510 Uchanie

towarzystwo.uchanie@gmail.com

W skład zarządu TPUiO wchodzą:

Anna Król – Prezes

Dorota Stronkowska – Wiceprezes

Zofia Dragan – Sekretarz

Agnieszka Włodarczyk – Skarbnik

Andrzej Rosiński

Nr rachunku bankowego:

04 8202 1016 2002 1600 3394 0001