Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zakończenie zadania

Remont drogi gminnej nr 111008L w miejscowości Mojsławice Kolonia

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Gmina Uchanie na podstawie umowy z dnia 3 października 2023 roku zakończyła realizacje zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 111008L w miejscowości Mojsławice Kolonia” W ramach inwestycji wyremontowany został odcinek  drogi o długości 470 metrów,  łączący  się z drogą wojewódzką  nr 844 w miejscowości Mojsławice Kolonia. Szerokość nawierzchni wynosi 3,5m Wykonane zostało wyrównanie istniejących ubytków w jezdni masą z betonu asfaltowego, następnie wykonana została  nowa warstwa ścieralna AC 11 S- grubość 4 cm na nawierzchni o szerokości 3,5. Wykonane zostały także pobocza gruntowe, utwardzone kruszywem 0/31,5 na szerokości 0,75m.

Całkowita wartość zadania – 291 389,78 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania – 145 694,89 zł

 

 

 

 

Zakończenie zadania

Remont drogi gminnej nr 111016L w miejscowości Chyżowice

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Uchanie na podstawie umowy z dnia 3 października 2023 roku zakończyła realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 111016L w miejscowości Chyżowice” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji wyremontowany został odcinek  drogi o długości 890 metrów, nr 111016L  łączący  się z drogą powiatową  nr 3402 w miejscowości Chyżowice. Remont polegał na uzupełnieniu ubytków oraz wykonaniu nowej warstwy bitumicznej o szer. 3,5 m i długości 890 m. Pobocza zostały utwardzone kruszywem 0/31,5 na szerokości 0,75 m.

Całkowita wartość zadania: 608 992,69 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania 304 496,34 zł

Inwestycja rozpoczęta

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej nr 111008L w miejscowości Mojsławice Kolonia

Gmina Uchanie, na podstawie umowy z dnia 03.10.2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęła realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 111008L w miejscowości Mojsławice Kolonia”.

Wyremontowany zostanie odcinek  drogi o długości 470 metrów, nr 111008L  łączący  się z drogą wojewódzką  nr 844 w miejscowości Mojsławice Kolonia. Szerokość nawierzchni wynosi 3,5m Wykonane zostanie wyrównanie istniejących ubytków w jezdni masą z betonu asfaltowego, następnie wykonana będzie nowa warstwa ścieralna AC 11 S- grubość 4 cm na nawierzchni o szerokości 3,5. Wykonane zostaną także pobocza gruntowe, utwardzone kruszywem 0/31,5 na szerokości 0,75m.

Całkowita wartość zadania: 291 389,78 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania:  145 694,89 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 paź 2023

 

                                                                                              Autor:

Inwestycja rozpoczęta

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej nr 111016L w miejscowości Chyżowice

Gmina Uchanie, na podstawie umowy z dnia 03.10.2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęła realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 111016L w miejscowości Chyżowice”.

Zadanie przewiduje remont  odcinka drogi gminnej nr 111016L w miejscowości Chyżowice, który ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego i zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników oraz poprawę płynności ruchu pojazdów. Remont polega na uzupełnieniu ubytków oraz wykonaniu nowej warstwy bitumicznej o szer. 3,5 m i długości 890 m. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem 0/31,5 na szerokości 0,75 m

Całkowita wartość zadania: 608 992,69 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania:  304 496,34 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 paź 2023

 

                                                                                              Autor:

Informacja o przyznaniu dofinansowania

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 21 listopada 2023 r. Wójt Gminy Uchanie – Leszek Czerwonka  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Gozdek-Pitus podpisał umowę z  Przedsiębiorstwem Robót  Drogowo-Mostowych Sp.z o.o. ul Grabowiecka18 b

– „Remont drogi gminnej nr. 111008L w miejscowości Mojsławice Kolonia”

Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadania to czerwiec 2024r.

Umowa opiewa na łączną kwotę  291 389 ,78 zł brutto.

Zadania realizowane są w ramach dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

21 lis 2023

 

                                                                                              Autor:

 

Informacja o przyznaniu dofinansowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 21 listopada 2023 r. Wójt Gminy Uchanie – Leszek Czerwonka  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Gozdek-Pitus podpisał umowę z  Przedsiębiorstwem Robót  Drogowo-Mostowych Sp.z o.o. ul Grabowiecka18 b

– „Remont drogi gminnej nr. 111016L w  miejscowości  Chyżowice”

Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadania to czerwiec 2024r.

Umowa opiewa na łączną kwotę  608 992,69 zł brutto.

Zadania realizowane są w ramach dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

21 lis 2023

 

                                                                                              Autor:

Gmina Uchanie zawarła umowę na remont drogi

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia  03.10.2023 r. podpisaliśmy umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont Drogi Gminnej nr. 111016L   w miejscowości Chyżowice”.

Całkowita wartość zadania: 608 992,69 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania:  304 496,34 zł

03 paź 2023

 

                                                                                              Autor:

Gmina Uchanie zawarła umowę na remont drogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia  03.10.2023 r. podpisaliśmy umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont Drogi Gminnej n. 111008L     w miejscowości Mojsławice Kolonia”.

Całkowita wartość zadania: 291 389,78 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania:  145 694,89 zł

03 paź 2023

 

                                                                                              Autor:

 

Zakończenie prac remontowych

 

Gmina Uchanie zrealizowała zadanie pn.

Remont drogi gminnej nr 111000L od km 0+000 do km 0+610 w miejscowości Jarosławiec

Zadanie dofinansowane zostało z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne).

Wyremontowany został odcinek  drogi o długości 610 metrów, nr 111000L  łączący  się z drogą wojewódzką  nr 846 w miejscowości Jarosławiec.  Szerokość nawierzchni wynosi 5,5m Wykonane zostało wyrównanie istniejących ubytków w jezdni masą z betonu asfaltowego, następnie wykonano nową warstwę ścieralną AC 11 S- grubość 4 cm.

Pobocza gruntowe zostały  utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 na szerokości 0,75m.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 62 216,43 zł.

Całkowita wartość zadania: 185 923,42 zł.

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                  05 wrz 2022

 

                                                                                              Autor:

Realizacja prac remontowych

Gmina Uchanie realizuje zadanie pn.

Remont drogi gminnej nr 111000L od km 0+000 do km 0+610 w miejscowości Jarosławiec

Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne).

Wyremontowany zostanie odcinek  drogi o długości 610 metrów, nr 111000L  łączący  się z drogą wojewódzką  nr 846 w miejscowości Jarosławiec.  Szerokość nawierzchni wynosi 5,5m Wykonane zostanie wyrównanie istniejących ubytków w jezdni masą z betonu asfaltowego, następnie wykonanie nowej warstwy ścieralnej AC 11 S- grubość 4 cm.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 62 216,43 zł.

Całkowita wartość zadania: 185 923,42 zł.

 

                                                                                                                                         12 sie 2022

                                                                                                                                         Autor:

 

 

Gmina Uchanie zawarła umowę na remont drogi

 

W dniu 27 lipca 2022 r. Wójt Gminy Uchanie – Leszek Czerwonka  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Gozdek-Pitus podpisał umowę z  Panem Marcinem Basak – Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. w Zamościu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Remont drogi gminnej nr. 111000L od km 0+000 do 0+610 w miejscowości Jarosławiec”

Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadania to 27.08.2022r.

Umowa opiewa na łączną kwotę 185 456,02 zł brutto.

Zadania realizowane są w ramach dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

27 lip 2022

                                                                                                                                         Autor:

Umowa w sprawie udzielenia dofinansowania

Dnia 27.06.2022r. podpisaliśmy umowę w sprawie udzielenia w 2022r. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Remont drogi gminnej nr. 111000L od km 0+000 do 0+610 w miejscowości Jarosławiec”

Dofinansowanie : 62 216,42 zł

 

27 cze 2022

                                                                                                                                         Autor:

Informacja o przyznaniu dofinansowania

Gmina Uchanie, w odpowiedzi na złożony wniosek o przyznanie pomocy, otrzymała dofinansowanie „Remont drogi gminnej nr. 111000L od km 0+000 do 0+610 w miejscowości Jarosławiec”w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace zostały zaplanowane na 2022 rok.