Granty PPGR

 

 

Przekazanie sprzętu beneficjentom ostatecznym

Informujemy, że Gmina Uchanie  przystępuje do przekazywania sprzętu zakupionego w ramach w projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  dotycząca realizacji.

 

Podpisywanie umów oraz wydawanie sprzętu będzie miało miejsce w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Uchanie, ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

Prosimy o oczekiwanie na tel. z zaproszeniem po odbiór sprzętu oraz podpisanie umowy.

Ważna informacja dla uczestników projektu!

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany beneficjentom na podstawie umowy darowizny.

 

https://www.gov.pl/webcppc/v-os-react-eu

 

 

25 sie 2022

Autor:Marcin Wilkos

================================================================================

 

 

 

 

Podpisanie Umowy

Gmina Uchanie informuje iż 27.04.2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie postępowania zakupowego oraz przekazanie sprzętu beneficjentom ostatecznym. Gmina Uchanie planuje zakup 18 laptopów dla uczestników projektu.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w związku ze wsparciem z REACT-EU

 

https://www.gov.pl/webcppc/v-os-react-eu

28 kwi 2022

Autor:Marcin Wilkos

================================================================================

 

 

 

Informacja o realizacji projektu

 

Informujemy, że w odpowiedzi na złożony wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Gmina Uchanie otrzymała wsparcie w wysokości 45 000 zł na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W ramach projektu Gmina Uchanie planuje zakup dla uczestników projektu laptopów z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami, umożliwiającym naukę zdalną.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy o powierzenie grantu.

Kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania zakupowego.

Gmina Uchanie zobowiązana jest zrealizować projekt w okresie maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

 

https://www.gov.pl/webcppc/v-os-react-eu

18 lut 2022

Autor:Marcin Wilkos

================================================================================

 

 

Nabór wniosków

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że  ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich. Z pomocy skorzystać mogą mieszkańcy gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Na terenie gminy Uchanie dotyczy to miejscowości Chyżowice.

Uprzejmie prosimy aby osoby zainteresowane złożyły do 25.10.2021 r. oświadczenie o uprawnieniu do ubiegania się o wsparcie (załącznik 8. – oświadczenie dla opiekuna prawnego lub załącznik 9. oświadczenie dla osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu). Oświadczenia można składać w  Urzędzie Gminy Uchanie w Referacie Infrastruktury pok. nr 5 (parter). Telefon 846577266 wew. 30.

Cele programu to przede wszystkim:
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

zal_8_-_oswiadczenie_dla_opiekuna

zal_9_-_oswiadczenie_dla_ucznia

 

https://www.gov.pl/webcppc/v-os-react-eu