Projekt Cyfrowa Gmina

 

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Uchanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 134 340,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Cel programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

  • Modernizacja infrastruktury IT (zakup serwera wraz z macierz dyskową wraz z oprogramowaniem pozwalające na wprowadzenie wirtualizacji zasobów oraz pewną i bezpieczną kopię zapasową danych).
  • Wymiana sprzętu wykorzystywanego przez urzędników.
  • Zakup centralnego oprogramowania do zarządzania zasobami IT.
  • Zakup sprzętu do zdalnego wsparcia użytkowników np. podczas pracy zdalnej.
  • Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
  • Zakup i wdrożenie Portalu Interesanta dla mieszkańców Gminy Uchanie

Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 10.02.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy Urzędu Gminy Uchanie, poprzez usprawnienie pracy urzędników oraz bezpieczeństwo i komfort pracy zdalnej.

Wartość dofinansowania: 134 340,00 zł