Rada Gminy

Skład Rady Gminy w Uchaniach:

Przewodniczący

Bodziacki Robert

tel. (084) 657 72 66 wew. 34

fax. (084) 657 71 22

Dyżur: piątek 9.00 – 11.00

Wiceprzewodniczący

Czapski Piotr

Radni:

Brzuchala Stefan

Borusiewicz Andrzej

Bogut Grzegorz

Mikita Sławomir

Lesiuk Leszek

Jędruszczak Marian

Wilkos Paweł

Pleczuk Marek

Załuski Wacław

Karpiuk Magdalena

Niemczyk Piotr

Wójcik Justyna

Czerepak Zbigniew