Mojsławice – zakończono modernizację ujęcia wody

Powiększ obraz

Dobiegły końca prace związane z modernizacją ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Mojsławice dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacja typu „Gospodarka Wodno-Ściekowa” . Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę. Zmodernizowana została również cała instalacja elektryczna.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 233 170,00 zł w tym 115 782,00 zł ze środków własnych.

Poniżej zdjęcia wykonane przed remontem i po remoncie.