Jesteś tutaj:

Remonty dróg zakończone

Czytaj więcej o: Remonty dróg zakończone

Zakończyły się remonty dróg gminnych przewidziane na 2019 rok, polegające na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej.
W miejscowości Teratyn wyremontowano trzy odcinki dróg gminnych o łącznej długości 990 mb. Koszt remontu wyniósł 339.093,78 zł. z czego 271.275,00 zł. (80%) stanowi dofinansowanie w ramach programu rządowego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Czytaj więcej „Remonty dróg zakończone”

Zajęcia komputerowe dla mieszkańców Gminy Uchanie

Czytaj więcej o: Zajęcia komputerowe dla mieszkańców Gminy Uchanie

Gmina Uchanie rozpoczyna realizację projektu „W sieci bez barier” pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Uchanie”. Dzięki podpisanej przez Wójta Gminy Leszka Czerwonkę umowy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw na realizację przedsięwzięcia gmina otrzyma 147 826 zł. co stanowi 100% planowanych kosztów zadania.

Czytaj więcej „Zajęcia komputerowe dla mieszkańców Gminy Uchanie”

Do góry