Jesteś tutaj:

Uwaga!!!

Poniżej treść komunikatu PPIS w Hrubieszowie odnośnie przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uchanie uległa poprawie i w stanie obecnym woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zaopatruje miejscowość Uchanie tj. ok. 580 osób

Woda w obecnym stanie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli.

UWAGA!!!

Poniżej treść komunikatu PPIS w Hrubieszowie odnośnie przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rozkoszówka uległa poprawie i w stanie obecnym woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zaopatruje miejscowości: powiat hrubieszowski: Rozkoszówka, Pielaki w powiecie hrubieszowskim, gm. Uchanie oraz część miejscowości Majdan w powiecie chełmskim, gm. Wojsławice.

Woda w obecnym stanie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli.

UWAGA !!!

Czytaj więcej o: UWAGA !!!

Informacja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Miejscowość Rozkoszówka, Pielaki oraz część miejscowości Majdan pow. chełmski

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rozkoszówka stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego, w związku z powyższym woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów i kąpieli!

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r.,poz.2294).

 

UWAGA !!!

Czytaj więcej o: UWAGA !!!

Informacja o warunkowej  przydatności wody do spożycia przez ludzi.

            Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uchanie stwierdzono podwyższoną liczbę bakterii grupy coli w jtk/100 wody. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga tez woda do : przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością. Wodę należy gotować minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania odstawić do ostudzenia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r.,poz.2294).

Chodnik w Uchaniach jeszcze w tym roku

Czytaj więcej o: Chodnik w Uchaniach jeszcze w tym roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Uchanie,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasze starania o budowę chodnika w Uchaniach przy drodze wojewódzkiej Nr 846 (ul. Partyzantów) o łącznej długości 882 mb. dobiegły do szczęśliwego finału. Mamy już potwierdzenie, że zostały zabezpieczone środki finansowe przez Sejmik Województwa Lubelskiego na jego budowę. Wbrew twierdzeniom niektórych mieszkańców dowodzi to, że były podejmowane już wcześniej działania w kierunku budowy chodnika. Oczekiwana od wielu lat budowa chodnika doczeka się w końcu realizacji. Dodam, że jest już gotowa dokumentacja techniczna, pozostaje czekać na przetarg i realizację tej inwestycji.

Czytaj więcej „Chodnik w Uchaniach jeszcze w tym roku”

Do góry