Nabór wniosków dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Powiększ obraz

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że  ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich. Z pomocy skorzystać mogą mieszkańcy gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Na terenie gminy Uchanie dotyczy to miejscowości Chyżowice.

Uprzejmie prosimy aby osoby zainteresowane złożyły do 25.10.2021 r. oświadczenie o uprawnieniu do ubiegania się o wsparcie (załącznik 8. – oświadczenie dla opiekuna prawnego lub załącznik 9. oświadczenie dla osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu). Oświadczenia można składać w  Urzędzie Gminy Uchanie w Referacie Infrastruktury pok. nr 5 (parter). Telefon 846577266 wew. 30.

Cele programu to przede wszystkim:
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

zal_8_-_oswiadczenie_dla_opiekuna

zal_9_-_oswiadczenie_dla_ucznia