Informacja dla mieszkańców – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Powiększ obraz

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklaracje można składać w poniższych formach:

– elektronicznej (profil zaufany lub dowód elektroniczny) na stronie www.zone.gunb.gov.pl

– tradycyjnej papierowej w Urzędzie Gminy Uchanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Uchanie, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 84 6577 266 w.30

Dokumenty  do pobrania dostępne są na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty- do-pobrania/

Deklaracja dla budynków mieszkalnych: deklaracja-A-30.06.2021

Deklaracja dla budynków niemieszkalnych: deklaracja-B-30.06.2021