Informacja dla rolników – usuwanie folii rolniczych

Powiększ obraz

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wójt Gminy Uchanie  informuje, że Gmina Uchanie  zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Uchanie zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać deklarację o w/w odpadach  w terminie  od dnia 9 lipca do dnia 10 sierpnia 2021r.

Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , lub wszystkie zaświadczenia o tej pomocy otrzymane w roku,   w którym rolnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych.

Deklaracja wraz z oświadczeniem będzie dostępna na stronie internetowej gminy oraz w urzędzie gminy pokój nr 5.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Uchanie dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, planowane podpisanie umowy to marzec 2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Uchanie, pokój nr 5
w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 84 6577 266 w. 30

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Deklaracja

Oświadczenie

Informacja_deminis_rol ryb-4