Zarządzenie Nr.43/2021 Wójta Gminy Uchanie z dnia 15 lipca 2021roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Uchanie w czasie upałów

1. W związku z wystąpieniem szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi    temperaturami powietrza , skraca się czas pracy pracowników Urzędu Gminy Uchanie, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. Od dnia 15 lipca 2021r. do dnia 16 lipca 2021 roku ustala się czas pracy dla pracowników w godzinach od 7.30 do godz. 14.00.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Uchanie