Informacje o podmiocie odbierającym odpady komunalne od mieszkańców Gminy Uchanie

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia ” Przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Uchanie” wybrana została firma:

MIR-EKO Sp. z o. o.
ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze
tel. 530 616 157

z którą w dniu 30.12.2016r. została zawarta umowa.

Umowa została zawarta na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.