Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów Komunalnych

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Do pobrania:

 oswiadczenie.doc

oswiadczenie.pdf

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Do pobrania:

wniosek o wpis do rejestru.doc

wniosek o wpis do rejestru.pdf

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych