Ogłoszenie Wójta Gminy Uchanie

Ogłoszenie Wójta Gminy Uchanie w sprawie otwartego konkursu ofert dla jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Plik źródłowy