XXXI sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 900  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2022 r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

3)   w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

4)   w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

5)   w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

6)   zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Uchanie:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

7)   w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Uchanie:

a)  dyskusja,

b)  podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Robert Bodziacki

Sesję można oglądać online pod adresem:  https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl