Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”

Powiększ obraz

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.

Link do konkursu: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje” – Edukacja Ekologiczna – Portal Gov.pl (www.gov.pl)