XXII sesja Rady Gminy Uchanie

Sesja odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godz. 900  w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2021r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1)   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

3)   w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy

Uchanie za pomocą instrumentu płatniczego:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

4)   w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących

własność Gminy Uchanie:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

5)   zmieniająca uchwałę Nr XXIII/129/09 Rady Gminy Uchanie z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom do wynagrodzenia zasadniczego dodatków: motywacyjnego,

funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

oraz innych składników wynagrodzenia:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu sportowego

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7) Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad.

 

Sesję można oglądać online pod adresem:  https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl