Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Powiększ obraz

Gminny Zakład Komunalny w Uchaniach informuje, że na mocy decyzji LU.RZT.70.206.2021.MW z dnia 1 lipca 2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wchodzą w życie nowe ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie 28 lipiec 2021r. – 27 lipiec 2024r.

1. Cena i stawka opłat za dostarczanie wody:

– Cena za 1m3 dostarczanej wody – 4,49zł (brutto)

– Stawka opłaty abonamentowej – 7,45zł (brutto)

2. Cena i stawka opłat za odebrane ścieki:

– Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,49zł (brutto)

– Stawka opłaty abonamentowej – 9,40zł (brutto)

Ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.

https://uguchanie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292&p1=szczegoly&p2=1661706