Modernizacja świetlicy w Rozkoszówce

Powiększ obraz

Dobiegły końca prace związane z modernizacją Świetlicy Wiejskiej w Rozkoszówce dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość wykonanych prac wynikająca z umowy wynosi 119.000 zł z czego 63,63% czyli 75.719 zł stanowi dofinansowanie.

Prace modernizacyjne polegały na :

 • Rozebraniu podłóg , legarów i schodów
 • Wymianie listew przyściennych z drewna
 • Wylaniu nowych posadzek
 • Ułożeniu terakoty we wszystkich pomieszczeniach z płytek kamionkowych gres
 • Zabudowie klatki schodowej
 • Zamontowaniu włazu dachowego
 • Wymianie wszystkich drzwi wewnątrz
 • Położeniu gładzi gipsowych
 • Odmalowaniu wszystkich ścian i sufitów emulsją
 • Wykonanie lamperii technologią natrysku kroplowego farbą templową
 • Izolacja płytami i wełną mineralną stropów i stropodachów
 • Ułożeniu kostki brukowej , betonowej, przed budynkiem świetlicy (parking)

Wykonane prace pozwolą na podniesienie standardów usług kulturowych poprzez rozwój infrastruktury społecznej, oraz dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców i lokalnych organizacji społecznych.

Nazwa zadania:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozkoszówce – przywrócenie jej funkcji kulturalnych i społecznych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020