Odsłonięcie pomnika w Gliniskach

Powiększ obraz

W dniu 23 maja w miejscowości Gliniska odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci Starszego Strzelca Wincentego Mieczysława Wróblewskiego ps. „ Rzepa”, „ Szum”, żołnierza II Inspektoratu Zamojskiego AK – dowódcy II rejonu – Grabowiec, dowódcy „lotnej żandarmerii” II Inspektoratu Zamojskiego AK w Gliniskach.

Uroczystość rozpoczęto odegraniem Hymnu państwowego, powitaniem zaproszonych  gości oraz przemówieniem Wójta Gminy Uchanie – Pana Leszka Czerwonki. W dalszej części wręczono pośmiertne  awanse oficerskie dla: Mieczysława Wincentego Wróblewskiego, Władysława Kondziaka, Henryka Kwaśniewskiego oraz Wacława Kwaśniewskiego. Odprawiona została uroczysta Msza Święta  przez ks. Dariusza Bajwoluka  oraz ks. Karola Bryłę – Duszpasterzy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach. Następnie dokonano poświęcenia oraz odsłonięcia pomnika. Odsłonięcia dokonali: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Wójt Gminy Uchanie – Pan Leszek Czerwonka, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Uchaniach – Pan Andrzej Jaroszyński, siostrzenica Wincentego Mieczysława Wróblewskiego – Pani Anna Szulczyńska, krewny Wincentego Mieczysława Wróblewskiego – Pan Krzysztof Wróblewski oraz sołtys wsi Gliniska – Pani Barbara Emerla. Został odczytany Apel poległych przez por. Magdalenę Kwaśniak oraz oddana salwa honorowa przez Kompanię Honorową  2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, jak również złożone wiązanki kwiatów przez licznie zgromadzone delegacje. W dalszej kolejności wręczono odznaczenia jak również podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację uroczystości oraz wysłuchano wystąpienia historycznego, które wygłosił dr Bartłomiej Szyprowski. Uroczystość zakończyła się wystąpieniem zaproszonych gości oraz poczęstunkiem zorganizowanym dzięki uprzejmości Wójta Gminy Uchanie – Pana Leszka Czerwonki.

(info i foto GOK Uchanie)