Modernizacja Świetlicy w Rozkoszówce

Powiększ obraz

W dniu 3 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, została podpisana przez Leszka Czerwonkę Wójta Gminy Uchanie umowa w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego LEADER” na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Rozkoszówce. Ogólna wartość zadania to 124 087,00 zł. z czego 63,63% czyli kwota 78 956,00 zł. będzie stanowić dofinansowanie.

Dzięki modernizacji zostaną wykonane poniższe prace:

  • kompleksowy remont wnętrza budynku,
  • ocieplenie stropu,
  • nowa nawierzchnia przed budynkiem

Wykonane prace pozwolą na podniesienie standardów usług kulturalnych Gminy Uchanie poprzez rozwój infrastruktury społecznej oraz modernizacja  świetlicy wiejskiej w Rozkoszówce – przywrócenie jej funkcji użytkowych, kulturalnych i społecznych.

Wszystkie prace powinny być wykonane do 30-06-2021 r.

Projekt współfinansowany:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”