Podatek akcyzowy 2021

Powiększ obraz

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO
W CENIE OLEJU NAPĘDOWGO W 2021 roku

Zasady zwrotu podatku akcyzowego:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. (I okres wypłaty) należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Uchanie (parter – punkt informacji) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Ponadto posiadacze bydła mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na bydło, na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)  będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy złożyć pismo z Powiatowego Biura ARiMR o liczbie DJP oraz mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego, nakaz podatkowy oraz ewentualnie umowy dzierżawy.
  •  w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. (II okres wypłaty) należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Uchanie (parter – punkt informacji) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. Ponadto posiadacze bydła mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na bydło, na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy złożyć pismo z Powiatowego Biura ARiMR o liczbie DJP (tylko ci rolnicy, którzy składają wniosek po raz pierwszy w 2020 roku) oraz mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego, nakaz podatkowy oraz ewentualnie umowy dzierżawy.

Limit roczny zwrotu podatku akcyzowego rolnikowi w 2021 roku ustala się następująco:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
  •  30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1  – 30 kwietnia 2021 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 –  30 października 2021 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2021 roku wynosi 1,00 zł

Informacje dodatkowe:

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 oraz mając na uwadze art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), dotyczący wydawania przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego). Składając wniosek o zwrot podatku do tut. urzędu niniejszy dokument należy niezwłocznie przesłać na skrzynkę ePUAP  w celu weryfikacji podpisu.

Skrytka epuap Urzędu Gminy Uchanie: (kliknij tutaj)

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku (kliknij tutaj)

Oświadczenie o PKD (kliknij tutaj)

Posiadanie samoistne (kliknij tutaj)

Oświadczenie małżonka (kliknij tutaj)

Oświadczenie dzierżawa (kliknij tutaj)