XIX sesja Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Uchaniach.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2020r.

5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.

6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1)   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

2)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8.   Zamknięcie obrad

Sesję można oglądać online pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCqr7EIfZKYugxIJVCmfkJLQ/live

W razie pytań, wątpliwości można kontaktować się mailowo: rada@uchanie.pl

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Robert Bodziacki