XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

W dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Przed sesją o godz. 900 odbędzie się spotkanie opłatkowe.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2019r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

1) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

4) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

5) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Uchanie:
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/129/09 Rady Gminy Uchanie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do wynagrodzenia zasadniczego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia:

a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

  1.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  2.      Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Uchanie
Robert Bodziacki