VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie

Powiększ obraz

W dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbędzie się VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Uchanie.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca i 27 sierpnia 2019r.
  5. Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
  6. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

1) w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

3) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

4) w  sprawie wysokości stawek za zajęcie 1m2pasa drogowego dróg gminnych,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

5)   w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatach na ławników,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

6) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

7) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Uchanie na lata 2019-2024,
a) dyskusja,
b) podjęcie uchwały.

  1.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  2.      Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Uchanie
Robert Bodziacki