DANE KONTAKTOWE

Urząd Gminy Uchanie
ul. Partyzantów 1
22-510 Uchanie
tel. (84) 657 72 66; 
fax (84) 657 71 22;
nr rachunku:
59 8202 1016 2002 1600 0374 0001
NIP 919 13 17 964
e-mail: sekretariat@uchanie.eurzad.eu

WARTO TU ZAJRZEĆ!