Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Proponowany porządek sesji:

-Otwarcie i stwierdzenie quorum.
-Przedstawienie porządku obrad.
-Przyjęcie porządku obrad.
-Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
-Interpelacje radnych.
-Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
-Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
-Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok:
-Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
-Zapytania i wolne wnioski.
-Sprawy bieżące.
-Zamknięcie obrad.

Czytaj więcej „Zaproszenie na sesję Rady Gminy”

Galerie

„Złote Gody 2018” – 27.09.2018

Dożynki Gminne – Uchanie 2018 – 19.08.2018

„Złote Gody 2017” – 21.09.2017

Dożynki Gminne – Uchanie 2017 – 27.08.2017

„Złote Gody 2016” – 17.11.2016

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej braciom Pawłowi i Szczepanowi Gajewskim – Uchanie 18.10.2016

Dożynki Gminne – Miedniki 2016 – 21.08.2016

XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej – Teratyn 2016 – 15.08.2016

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Uchanie – 07.08.2016

Zawody sportowo-pożarnicze 2016 – 26.06.2016

Wizyta bp Mariana Rojka w Parafii Uchanie – 06.03.2016

„Złote Gody 2015” – 04.12.2015

Dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy,że w dniu 17 grudnia 2015 r. rozpoczyna się dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej „Dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Do góry