Aktualności

Informacje w sprawie nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny

Czytaj więcej o: Informacje w sprawie nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 lutego do dnia 18 marca 2016r. rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka i wieprzowiny.

Wniosek o udzielenie wsparcia dostępny jest na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl oraz w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, ul. Leszka Czarnego w Lublinie.

Czytaj więcej „Informacje w sprawie nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny”

Szkolenie dla rolników

Czytaj więcej o: Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy Uchanie informuje, że w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach odbędzie się:
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ROLNIKÓW W ZAKRESIE ZASAD PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI ORAZ WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW NA ROK 2016.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie.

Wójt Gminy Uchanie

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Proponowany porządek sesji:

-Otwarcie i stwierdzenie quorum.
-Przedstawienie porządku obrad.
-Przyjęcie porządku obrad.
-Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
-Interpelacje radnych.
-Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
-Informacja o realizacji uchwał w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
-Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok:
-Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
-Zapytania i wolne wnioski.
-Sprawy bieżące.
-Zamknięcie obrad.

Czytaj więcej „Zaproszenie na sesję Rady Gminy”

Do góry