Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o konsultacjach

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie :
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o konsultacjach”

Konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017

Czytaj więcej o: Konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 września br., o godz. 10.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

  Czytaj więcej „Konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017”

„Leki 75+”

Czytaj więcej o: „Leki 75+”

Od 1 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wypisać seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej „„Leki 75+””

Do góry