Jesteś tutaj:

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia unijnego dla obszarów wiejskich

Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia unijnego dla  obszarów wiejskich

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż w dniu 5 października 2016 r. organizuje spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia unijnego dla  obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem form dotacyjnych i zwrotnych dla osób na samozatrudnienie oraz podmiotów gospodarczych realizujących inwestycje na obszarach wiejskich. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

Czytaj więcej „Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia unijnego dla obszarów wiejskich”

Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Czytaj więcej o: Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo

W związku z realizacją projektów „Dobry zawód dla Ciebie” oraz „Aktywni i skuteczni na rynku pracy” Fundacja Inicjatyw Menadżerskich zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo do skorzystania z oferty.

Więcej informacji na temat projektów jest w załącznikach oraz na stronie internetowej Fundacji w zakładce projekty http://fim.org.pl/dzialalnosc/projekty-fundacji/

Czytaj więcej „Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo”

Ogłoszenie o konsultacjach

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Gminy Uchanie z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie :
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o konsultacjach”

Do góry