Aktualności

Zmiany przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

Czytaj więcej o: Zmiany przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

17 czerwca 2017r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

Po zmianach przepisów nadal nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji

Komunikat Krajowego Biura Wyborczego

Czytaj więcej o: Komunikat Krajowego Biura Wyborczego

Dzień 21 czerwca 2017 (środa) będzie dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych w 2018 r. Konsultacje będą przeprowadzone w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Delegatury KBW w Zamościu: ul. Partyzantów 3, p.230, 22-400 Zamość, tel. 84 638 47 03 (budynek Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Zachęcamy wszystkich wyborców do włączenia się w proces tworzenia kart wyborczych i aktywnego udziału w konsultacjach.

Delegatura KBW
w Zamościu

Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy

Czytaj więcej o: Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy

Projekt „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020.

Czytaj więcej „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy”

XVI Edycja programu STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Czytaj więcej o: XVI Edycja programu STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny oferujący stypendia dla studentów na I rok i dalsze lata studiów.
Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. 
W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Czytaj więcej „XVI Edycja programu STYPENDIÓW POMOSTOWYCH”

Do góry