Aktualności

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Aplikacja „Moja Komenda” na telefon

Czytaj więcej o: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Aplikacja „Moja Komenda” na telefon

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czytaj więcej „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Aplikacja „Moja Komenda” na telefon”

Gmina Uchanie w obszarze z ograniczeniami związanymi z ASF

Czytaj więcej o: Gmina Uchanie w obszarze z ograniczeniami związanymi z ASF

W związku z wejściem w życie w dniu 6 czerwca 2018r. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/834 zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich z dnia 4 czerwca 2018r. teren gminy Uchanie został obszarem objętym ograniczeniami.

Czytaj więcej „Gmina Uchanie w obszarze z ograniczeniami związanymi z ASF”

Informacja zamieszczona na prośbę Urzędu Statystycznego w Lublinie

Czytaj więcej o: Informacja zamieszczona na prośbę Urzędu Statystycznego w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w rolniczych badaniach ankietowych.
Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Czytaj więcej „Informacja zamieszczona na prośbę Urzędu Statystycznego w Lublinie”

Bezpłatne badanie słuchu

Czytaj więcej o: Bezpłatne badanie słuchu

Pomoc w doborze aparatów słuchowych.
Zapraszamy osoby po 50 roku życia oraz osoby z niedosłuchem

SKUTECZNA POMOC DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH!!!

MIEJSCE BADANIA: GMINNY OŚRODEK KULTURY, 22-510 UCHANIE ul. PARTYZANTÓW 1
23 MAJA 2018 (ŚRODA) od g. 11.00

Wykonuje: CENTRUM BADANIA SŁUCHU WARSZAWA

Do góry