Aktualności

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Uchanie informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prowadzi monitoring suszy rolniczej, w którym stwierdza zagrożenie wystąpienia suszy na terenie Gminy Uchanie.
Poszkodowani rolnicy, którzy zauważyli w swoich uprawach negatywne zjawiska wynikające z zagrożenia suszą, mogą składać pisemne wnioski na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w pok. nr 8 lub w pok. nr 15, albo pobranym ze strony internetowej Urzędu Gminy.

Czytaj więcej „OGŁOSZENIE”

Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa siłowni zewnętrznej w Teratynie.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa siłowni zewnętrznej w Teratynie.

Gmina Uchanie pozyskała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu infrastruktury społecznej.
Maria Gumieniak – Wójt Gminy, w dniu 26 czerwca 2018 roku w Lublinie podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) projektu p.n. „Modernizacja przestrzeni publicznej miejscowości – budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Teratynie, gm. Uchanie”.

Czytaj więcej „Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa siłowni zewnętrznej w Teratynie.”

Do góry