Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W DNIACH OD 1 LIPCA 2017R. DO 31 LIPCA 2017R. PRZEPROWADZANA BĘDZIE NA TERENIE GMINY  UCHANIE AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH

PRACOWNICY URZĘDU GMINY UCHANIE SPISYWAĆ BĘDĄ ILOŚCI WYROBÓW AZBESTOWYCH (ETERNIT)  ORAZ ICH LOKALIZACJĘ WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY UCHANIE

UPRZEJMIE PROSI SIĘ MIESZKAŃCÓW O UDZIELENIE POMOCY PRACOWNIKOM
W SPRAWNYM I DOKŁADNYM SPORZĄDZENIU INWENTARYZACJI

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ DO URZĘDU GMINY UCHANIE, UL. Partyzantów 1,
22-510 UCHANIE, POK. NR 5; NR TELEFONU 84 6577266 W.32

Zmiany przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

Czytaj więcej o: Zmiany przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

17 czerwca 2017r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

Po zmianach przepisów nadal nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji

Komunikat Krajowego Biura Wyborczego

Czytaj więcej o: Komunikat Krajowego Biura Wyborczego

Dzień 21 czerwca 2017 (środa) będzie dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych w 2018 r. Konsultacje będą przeprowadzone w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Delegatury KBW w Zamościu: ul. Partyzantów 3, p.230, 22-400 Zamość, tel. 84 638 47 03 (budynek Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Zachęcamy wszystkich wyborców do włączenia się w proces tworzenia kart wyborczych i aktywnego udziału w konsultacjach.

Delegatura KBW
w Zamościu

Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy

Czytaj więcej o: Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy

Projekt „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020.

Czytaj więcej „Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy”

Do góry