Aktualności

Opryskiwacze – ważna informacja dla rolników

Czytaj więcej o: Opryskiwacze – ważna informacja dla rolników

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania należy zgłosić do WIORiN w Lublinie.
Zgłoszenie opryskiwacz można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: o-hrubieszow@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
Wzór zgłoszenia

Czytaj więcej „Opryskiwacze – ważna informacja dla rolników”

Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!

Czytaj więcej o: Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!

20 marca 2017 roku rusza rekrutacja do projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”. Projekt  przeznaczony jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zamieszkujących obszar województwa lubelskiego i pragnących założyć działalność gospodarczą. W jego ramach można uzyskać aż do 23 398,68 zł wsparcia finansowego na rozpoczęcie takiej działalności oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze i wsparcie pomostowe – finansowe w wysokości od 800,00 do 1 200,00 zł w okresie do 12 miesięcy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”

INFORMACJA dla mieszkańców gminy Uchanie

Czytaj więcej o: INFORMACJA dla mieszkańców gminy Uchanie

Wójt Gminy Uchanie informuje, ze istnieje możliwość przeprowadzenia przez funkcjonariuszy Placówki  Straży Granicznej w Horodle szkolenia z zakresu powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.
Przeprowadzenie takiego szkolenia mana celu wyjaśnienie procedur powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i mogłoby się odbyć w m-cu marcu lub kwietniu 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Uchaniach.
Potencjalny uczestnik takiego szkolenia jest proszony zgłosić chęć uczestnictwa w tym szkoleniu bezpośrednio do Urzędu Gminy w Uchaniach, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. 84 6577266 w.34 w godzinach pracy urzędu bądź tez przez sołtysa swojej miejscowości do dnia 28 lutego 2017 roku.
Termin szkolenia zostanie podany do publicznej wiadomości po ustaleniu liczby uczestników.

 

Wojt Gminy Uchanie
Maria Gumieniak

Projekt „Droga do sukcesu”

Czytaj więcej o: Projekt „Droga do sukcesu”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Droga do sukcesu”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu oraz w biurach projektu w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim oraz w Chełmie.

Czytaj więcej „Projekt „Droga do sukcesu””

Do góry