Jesteś tutaj:

Gala Sołtysów 2020

Czytaj więcej o: Gala Sołtysów 2020

I N F O R M A C J A

dla sołtysów Gminy Uchanie

Starosta Hrubieszowski zaprasza sołtysów z terenu Gminy Uchanie do wzięcia  udziału w gali „Powiatowego Dnia Sołtysa”, która odbędzie się w dniu 11 marca 2020 roku  o godzinie 1200  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie .

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Informacja Wójta Gminy Uchanie dotycząca rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do I klasy szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uchanie – link do dokumentu źródłowego

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych lub publicznej innej firmy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uchanie – Uchwała Nr XXII/126/2017 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 marca 2017 roku – link do dokumentu źródłowego

Do góry