Aktualności

„Leki 75+”

Czytaj więcej o: „Leki 75+”

Od 1 września br. wszedł w życie program Ministerstwa Zdrowia „Leki 75+”. Zgodnie z założeniami tego programu, bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia, uprawnionym do opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków Ministra Zdrowia, zawiera 1129 pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wypisać seniorowi wyłącznie jego lekarz rodzinny lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej „„Leki 75+””

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Czytaj więcej o: Apel Głównego Lekarza Weterynarii

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), w przypadku pozyskania informacji związanych z nielegalnym handlem zwierzętami (przede wszystkim trzodą chlewną), na targowiskach lub innych miejscach sprzedaży produktów rolnych, w szczególności będących w posiadaniu lub zarządzie samorządów gminnych, Główny Lekarz Weterynarii zwraca się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne zgłaszanie takich incydentów do odpowiednich organów ścigania.

Czytaj więcej „Apel Głównego Lekarza Weterynarii”

Informacja dla sołtysów

Czytaj więcej o: Informacja dla sołtysów

Wójt Gminy Uchanie informuje, że w dniu 8 września 2016r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Uchanie odbędzie się spotkanie sołtysów z terenu gminy Uchanie.

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

Czytaj więcej o: Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY UCHANIE

W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uchanie dotyczącą w szczególności zmiany segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców  gminy, którzy zadeklarowali segregację odpadów informuje się, że od 1 września 2016r. powinny być  segregowane w następujący sposób:

Czytaj więcej „Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie”

Do góry