Aktualności

Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa siłowni zewnętrznej w Teratynie.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa siłowni zewnętrznej w Teratynie.

Gmina Uchanie pozyskała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu infrastruktury społecznej.
Maria Gumieniak – Wójt Gminy, w dniu 26 czerwca 2018 roku w Lublinie podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) projektu p.n. „Modernizacja przestrzeni publicznej miejscowości – budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Teratynie, gm. Uchanie”.

Czytaj więcej „Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa siłowni zewnętrznej w Teratynie.”

Biznes Lubelskie dla hrubieszowskich przedsiębiorców

Czytaj więcej o: Biznes Lubelskie dla  hrubieszowskich przedsiębiorców

Prowadzisz firmę w powiecie hrubieszowskim? Koniecznie przyjdź na spotkanie z cyklu „Biznes Lubelskie”, które odbędzie się we wtorek, 17 lipca 2018 r. o godz. 13.30, w  Hotelu&Restauracji Jagiełło przy ul. Grabowieckiej 20 w Hrubieszowie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale ze względu na określoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja za pośrednictwem strony http://invest.lubelskie.pl/pl/cykl-spotkan-biznes-lubelskie.

Czytaj więcej „Biznes Lubelskie dla hrubieszowskich przedsiębiorców”

Oferta edukacyjna 3-2 OSiW OHP w Zamościu na rok szkolny 2017/2018

Czytaj więcej o: Oferta edukacyjna 3-2 OSiW OHP w Zamościu na rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący Zespołu ds. rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu przekazuje informacje o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019.
Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją rynku pracy realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodego pokolenia oraz jego kształcenia i wychowania. Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która wypadła z powszechnego systemu edukacji.

Czytaj więcej „Oferta edukacyjna 3-2 OSiW OHP w Zamościu na rok szkolny 2017/2018”

Do góry