Aktualności

Informacja dla rolników – przeciwdziałanie ASF

Czytaj więcej o: Informacja dla rolników – przeciwdziałanie  ASF

Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego
w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 37, 22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 28 06

W naszym województwie szerzy się ASF. W związku z tym istnieje potrzeba intensyfikacji
działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji. Hodowcy trzody chlewnej
umieszczający świnie na rynku są zobowiązani do posiadania pisemnego planu bezpieczeństwa
biologicznego w gospodarstwach oraz wdrażania jego założeń.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -Ośrodki Doradztwa Rolniczego we współpracy
z Powiatowym lekarzem Weterynarii będą nieodpłatnie sporządzać plany bezpieczeństwa
biologicznego wyżej wspomnianym hodowcom.
Biorąc pod uwagę krótki termin realizacji, tj. do końca listopada bieżącego roku zwracam się
z prośbą do Gmin w powiecie hrubieszowskim o rozpowszechnianie tej informacji podległym
sołectwom i ich włodarzom w celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy hodowców świń.
Zwracamy się do rolników utrzymujących i wprowadzających do obrotu (głównie do masami
i rzeźni) świnie o kontakt z naszym ośrodkiem w celu sporządzenia takiego planu.

Z wyrazami szacunku:

p.o. KIEROWNIKA
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
mgr inż. Elżbieta Hałas

Do góry