Jesteś tutaj:

Informacja zamieszczona na prośbę Urzędu Statystycznego w Lublinie

Czytaj więcej o: Informacja zamieszczona na prośbę Urzędu Statystycznego w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w rolniczych badaniach ankietowych.
Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Czytaj więcej „Informacja zamieszczona na prośbę Urzędu Statystycznego w Lublinie”

Bezpłatne badanie słuchu

Czytaj więcej o: Bezpłatne badanie słuchu

Pomoc w doborze aparatów słuchowych.
Zapraszamy osoby po 50 roku życia oraz osoby z niedosłuchem

SKUTECZNA POMOC DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH!!!

MIEJSCE BADANIA: GMINNY OŚRODEK KULTURY, 22-510 UCHANIE ul. PARTYZANTÓW 1
23 MAJA 2018 (ŚRODA) od g. 11.00

Wykonuje: CENTRUM BADANIA SŁUCHU WARSZAWA

Usuwanie azbestu

Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej „Usuwanie azbestu”

Do góry