Aktualności

Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt

Czytaj więcej o: Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt

Wójt Gminy Uchanie  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uchanie w 2019 roku zgodnie z art. 11a ust. 7, pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  ( tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 122 t. j.).
Uwagi do programu można zgłaszać do Urzędu Gminy w Uchaniach  na  załączonym formularzu konsultacji, w terminie do dnia 21 lutego 2019 roku. Treść programu.

Czytaj więcej „Konsultacje Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt”

Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Czytaj więcej o: Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

NSZZ RI „Solidarność” organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Na nasze zimowisko zapraszamy dzieci do 16 roku życia (rocznik 2003 i młodsze).

Czytaj więcej „Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS”

Do góry