Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku

  Harmonogram 2021 – pdf Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków przed posesję do godziny 7.00 Nie wjeżdżamy na posesje! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie – z dołu w terminie do 15-go ostatniego dnia kwartału kalendarzowego obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty tj.: Za okres … Czytaj dalej Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku